Page 1 - Brochure
P. 1

Hortensialaan 6
                             5582 CL Waalre
                          040-2222010 / 06 30 30 44 94
                          verkoop@peetersdrukenprint.nl
                              www.pdenp.nl


      Mogen wij even voorstellen?      Peeters Druk en Print vervaardigt al sinds 1965 druk-, print- en
      kopieerwerk in kleine, middelgrote en grote hoeveelheden, in
      zwart-wit en in kleur. We zijn gevestigd aan de Hortensialaan 6
      te Aalst-Waalre, onderdeel van Winkelcentrum ‘De Voldijn’.

      (Onze achterbuurman is de Jumbo)


      Door de toenemende vraag naar    te verwerken en daarna in eigen
      full-colour print- en drukwerk in  huis de fi nishing touch te geven
      kleine(re) oplages en ‘printing on  (snijden, vouwen, perforeren, etc.)
      demand’ hebben wij gekozen voor   In deze brochure treft u een kleine

      de allernieuwste productieprinter  greep uit de mogelijkheden aan.
      van Xerox die ons in staat stelt  Loop gerust eens binnen of neem
      razendsnel en zéér accuraat de   contact met ons op en ontdek wat
      meest uiteenlopende opdrachten   wij voor u kunnen betekenen.


                            U bent van harte welkom.
   1   2   3   4   5   6